Projekti

projekti

Projekt obnove državnih cesta:
Projektirali smo više dionica državnih cestana području ispostava Šibenik, Split i Dubrovnik:

  1. Državna cesta D1 Knin-Sinj:dionica Suhopolje-Kijevo u dužini od 2,6km.
  2. Državna cesta D511 Muć-Klis,dionica Prugovo-Konjsko u dužini od 2,9km.
  3. Državna cesta D39 Dubci-Aržano, dionica kroz Svib u dužini od 4,6km.
  4. Državna cesta D114 Ston-D8 u dužini od 5,5km.
  5. Državna cesta D59, dionica Dazlina – Kapela, duljina 5,0 km
  6. Državna cesta D56, dionica čvor Skradin – Skradin, duljina 4,3 km
  7. Križanje na D8 za Srimu

Spojna cesta Rastovac – Čvor Vrsno (D58)
Spojna cesta D8 (Rastovac) – Čvor Vrsno (D58), dužine cca 15.0 km.
Trasa nove ceste koja povezuje šire područje Marine, Rogoznice i Primoštena sa državnom cestom D58 u Vrsnom, a time i autocestom (čvor Vrpolje). Za županijsku upravu za ceste iz Splita obađene su dionice Rastovac – Vinovac i Vinovac – Plavin Umac u duljini od cca 7 km, a za županijsku upravu za ceste Šibenik dionica Plavin Umac – čvor Vrsno u duljinin od 8 km.
Izrađena kompletna dokumentacija za ishođenje lokacijskih dozvola (idejna rješenja) te za ishođenje građevinskih dozvola (glavni projekti)

Državna cesta D56, Muć(Sutina) – Sinj(Lučane)
Rekonstrukcija dionice državne ceste D56, Muć – Sinj, dionica Sutina-Lučane

  • Izrada idejnog rješenja i stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole, uključujući ishođenje lokacijske dozvole. Duljina trase 3,6 km.
  • Izrada kompletne projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, izrada potrebnih geodetskih i geomehaničkih podloga, provedba upravnog postupka ishođenja dozvola za neasfaltirani dio trase u duljini od 2,9 km, uključujući ishođenje pozitivnih zakonskih revizija na projektnu dokumentaciju

Državna cesta D-126 Trogir – Slatine
Državna cesta D-126 Trogir – Slatine: rekonstrukcija dionice državne ceste od duhanske stanice do Slatina, dužina 4.1 km. Idejno rješenje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.