Djelatnost

usluge

Projektiranje prometnica

 • Projektiranje vangradskih cesta (državne, županijske, lokalne, ostale ceste).
 • Projektiranje gradskih ulica.
 • Projektiranje prometnih površina (parkirališta, trgovi, manipulativne površine i dr.).
 • Gospodarske, poslovne i stambene zone – prometnice i ostala komunalna infrastruktura.
 • Projektiranje oborinske odvodnje.
 • Prometni projekti.
 • Studije, ekspertize, stručna mišljenja, stručne podloge, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti.
 • Ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola.

Stručni nadzor

 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na objektima niskogradnje.
 • Tehničko savjetovanje i konzultantske usluge investitoru.
 • Konzalting i inženjering poslovi.

Stručni poslovi zaštite okoliša

 • Izrada projekata sanacije i uređenja deponija otpada.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.